Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Kvalitetsledelsesstandarden SAE AS9100C for aerospaceindustrien. Standarden indeholder kravene fra ISO 9001:2008 samt en række supplerende krav.

Blandt andet er der særlige krav vedr. risikostyring, konfigurarionsstyring, design og udvikling, indkøbsprocessen ved udvælgelse og overvågning af leverandørerne, opbevaring, prøveudtagning samt særlige krav vedr. korrigerende handlinger og styring af forebyggende handlinger. Det er blandt andet et krav at der anvendes FMEA-analyser etc. 
Se eksempelvis nedenstående supplerende krav man som producent eller underleverandør skal være opmærksomme på.

7.1.2 Risikostyring
Virksomheden skal etablere, implementere og vedligeholde en proces for styring af risici for opfyldelsen af gældende krav, der er relevante for virksomheden og produktet

a) overdragelse af ansvaret for risikostyring,
b) definition af risikokriterier (f.eks sandsynlighed, konsekvenser, accept af risiko),
c) identifikation, vurdering og kommunikation af risici under hele produktets realisering,
d) identifikation, gennemførelse og forvaltning af tiltag for at afbøde risici, der overstiger de definerede godkendelseskriterier for risici, og
e) godkendelse af tilbageværende risici efter gennemførelsen af ​​afhjælpende foranstaltninger.

7.1.3 Konfigurationsstyring 
Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde en konfigurationsstyrings-proces, som er passende for produktet

a) planlægning af konfigurationsstyring,
b) konfigurationsidentifikation,
c) kontrol af ændringer,
d) konfigurationsstatus, og
e) konfigurationsaudit.

Standarden henviser til ISO 10007 som kan anvendes som vejledning.

7.3.1 Planlægning af design og udvikling
Hvor det er relevant, skal organisationen opdele indsatsen inden for hhv. design og udvikling i særskilte aktiviteter, og for hver enkelt aktivitet definere opgaver, nødvendige ressourcer, ansvar, designindhold, input og output data, og planlægningsvanskeligheder.

De forskellige design-og udviklingsopgaver, der skal udføres, skal være baseret på produktets sikkerhed og funktionelle målsætninger i overensstemmelse med kundens krav samt lovbestemte og lovgivningsmæssige krav.
Planlægning af design og udvikling skal tage hensyn til evnen til at producere, inspicere, teste og vedligeholde produktet.

7.4.1 Indkøbsprocessen 
Virksomheden skal eksempelvis 

a) føre et register over sine leverandører, der omfatter godkendelsesstatus (f.eks, godkendt betinget, afvist) og omfanget af godkendelsen (fx produkttype, procesfamilie)
b) regelmæssigt undersøge leverandørens præstationer; resultaterne af dette tilsyn skal anvendes som grundlag for oprettelse af den kontrol, der skal gennemføres,
c) fastlægge de nødvendige foranstaltninger der skal tages, når den beskæftiger sig med leverandører, der ikke opfylder kravene,
d) sikre, hvor det er påkrævet, at både organisationen og alle leverandører anvender særlige proces kilder, som er godkendt af kunden,
e) fastlægge proces, ansvar og myndighed for status af godkendelsesbeslutning, ændringer af godkendelsesstatus og betingelserne for en kontrolleret brug af leverandører afhængig af leverandørens godkendelsesstatus og
f) bestemme og styre risikoen ved udvælgelse og brug af leverandører (se 7.1.2).

7.5.5.Opbevaring af produkter 
Opbevaring af produktet skal også, i givet fald i overensstemmelse med produktets specifikationer og gældende lovkrav og reguleringer, omfatte bestemmelser til
a) rengøring,
b) forebyggelse, detektering og fjernelse af fremmedlegemer,
c) særlig håndtering af følsomme produkter,
d) mærkning og etikettering, herunder sikkerhedsadvarsler,
e) holdbarhed kontrol og lager rotation, og
f) særlig håndtering af farlige materialer.

8.1 Måling, analyse og forbedring
Når organisationen benytter inspektionsprøveudtagning som et middel til produktaccept, skal planen for prøvetagningen være udtaget på grundlag af anerkendte statistiske principper og passende til brug (dvs. matchende prøveudtagningsplan til kritisk vurdering af produktets specifikationer og til produktets egenskaber).
Når produktet er frigivet til brug i produktion indtil afslutningen af ​​alle nødvendige målinger og overvågningsaktiviteter, skal det identificeres og registreres for at muliggøre tilbagekaldelse og udskiftning, hvis det efterfølgende viser sig, at produktet ikke opfylder kravene.

8.5.2 Korrigerende handlinger 
g) krav om afhjælpende foranstaltninger til en leverandør, når det er konstateret, at leverandøren er ansvarlig for afvigelsen,
h) særlige handlinger, hvor der ikke opnås rettidige og/eller effektive korrigerende handlinger, og
i) at afgøre, om yderligere afvigende produkter eksisterer. 

8.5.3 Forebyggende handlinger
NOTE Eksempler på forebyggende handlingsmuligheder omfatter risikostyring, fejlbevisning, svigt og effektanalyse (FMEA), samt oplysninger om produktproblemer rapporteret af eksterne kilder.

Standarden indeholder altså ret så mange supplerende krav. Det er dog meget afhængigt af hvilke produkter du som producent tilbyder til aerospaceindustrien. Om det alene er et drejet eller fræset metalemne (delkomponent), som indgår i et større aerospaceudstyr eller om det er et fuldt produceret og monteret udstyr.

Det er vores vurdering, at de supplerende krav er beskrevet temmelig upræcist, hvorfor det kan være vanskeligt at fastsætte omfanget af den krævede/nødvendige dokumentation.

 

 

Kontakt mig når vi sammen skal forbedre din kvalitetsledelse og gå efter AS9100 Aerospace... 
Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Medarbejdere|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk