Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Intern Auditor - Miljø ISO 14 001:2015

2-dages kursus – kl. 9.00 til 16.00
Tid og sted: Efter nærmere aftale
Pris: pr. deltager er afhængig af antal deltagere og location
- Ring for pris

 

Kurset henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som fremover skal planlægge og gennemføre interne audits i virksomheder med et miljøledelsessystem opbygget i henhold til DS/EN ISO 14 001:2015. Kurset kræver kun begrænset forudgående kendskab til ISO 14 001.

 

Kursusindhold
Kursisterne får et allround kendskab til:

 • Standardens mange krav – herunder forståelse for mål og politikker samt tolkninger
 • Miljøforhold – sondring mellem væsentlige og ikke væsentlige forhold
 • Relevant miljølovgivning
 • Planlægning og forberedelse af interne audits
 • Udarbejdelse af tjeklister
 • Indledende møde – fremlæggelse af plan
 • Spørgeteknikker – Spørg og lyt
 • Objektiv vidnesbyrd?
 • Gennemførsel af audits og stressfaktorer
 • Afvigelser, hvornår og hvorfor – hvordan håndteres tvivl?
 • Udarbejdelse af auditrapporter, hvordan og til hvem?
 • Forbedringsforslag – værdiskabende tiltag
 • Audits i praksis – praktiske øvelser, rollespil og cases

 

Udbytte
Kurset giver dig et grundigt kendskab til kravene i ISO 14 001:2015, miljøforhold, auditteknikker og metoder til at udspørge og afdække om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med ISO-standarden. Vi ser på fastlæggelse af væsentlige miljøforhold, menneskelige egenskaber hos auditor, udarbejdelse af tjeklister ligesom du får en række praktiske redskaber.

 

Gennemført kursus medfører udstedelse af kursusbeviset Intern Auditor Miljø.


Solbakkevej 2

Kurset gennemf�res p� Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2, som ligger I udkanten af Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstr�mmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes p� en l�kker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser

25-09-2018
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

26-02-2019
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

12-03-2019
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

14-05-2019
Leverandøraudits ISO 9001

09-10-2018
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001


Introduktion til ISO 9001:2015


Innovation AuditorForside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Medarbejdere|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk