Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Intern Auditor - Miljø ISO 14 001:2015

2-dages kursus – kl. 9.00 til 16.00
Tid og sted: Efter nærmere aftale
Pris: pr. deltager er afhængig af antal deltagere og location
- Ring for pris

 

Kurset henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som fremover skal planlægge og gennemføre interne audits i virksomheder med et miljøledelsessystem opbygget i henhold til DS/EN ISO 14 001:2015. Kurset kræver kun begrænset forudgående kendskab til ISO 14 001.

 

Kursusindhold
Kursisterne får et allround kendskab til:

 • Standardens mange krav – herunder forståelse for mål og politikker samt tolkninger
 • Miljøforhold – sondring mellem væsentlige og ikke væsentlige forhold
 • Relevant miljølovgivning
 • Planlægning og forberedelse af interne audits
 • Udarbejdelse af tjeklister
 • Indledende møde – fremlæggelse af plan
 • Spørgeteknikker – Spørg og lyt
 • Objektiv vidnesbyrd?
 • Gennemførsel af audits og stressfaktorer
 • Afvigelser, hvornår og hvorfor – hvordan håndteres tvivl?
 • Udarbejdelse af auditrapporter, hvordan og til hvem?
 • Forbedringsforslag – værdiskabende tiltag
 • Audits i praksis – praktiske øvelser, rollespil og cases

 

Udbytte
Kurset giver dig et grundigt kendskab til kravene i ISO 14 001:2015, miljøforhold, auditteknikker og metoder til at udspørge og afdække om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med ISO-standarden. Vi ser på fastlæggelse af væsentlige miljøforhold, menneskelige egenskaber hos auditor, udarbejdelse af tjeklister ligesom du får en række praktiske redskaber.

 

Gennemført kursus medfører udstedelse af kursusbeviset Intern Auditor Miljø.


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk