Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Intern Auditor - ISO 9001

2-dages kursus – kl. 9.00 til 16.00

Tid og sted
20. og 21. april 2021 (Hold 136), Vordingborg
26. og 27. oktober 2021 (Hold 144), Vordingborg

Pris:
pr. deltager kr. 6.100,-   excl. moms *)

Inklusiv 1 stk. original DS/EN ISO 9001:2015 standard (værdi kr. 1.067,-)
*) Ved tilmelding af 3 eller flere medarbejdere fra
samme virksomhed ydes 10 % rabat pr. deltager.

Tilmelding via mail – eller ring 56 29 72 36

Kurset henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som fremover skal planlægge og gennemføre interne audits i virksomheder med et kvalitetsstyringssystem.
Kurset kræver ingen forudgående kendskab til ISO 9001 eller andre ledelsesstandarder.

Kursusindhold
Kursisterne får et allround kendskab til:

  •   Standardens mange krav – herunder forståelse for kvalitetsmål, politikker samt tolkninger
  •   Risiko- og Interessentanalyser
  •   Planlægning og forberedelse af interne audits
  •   Udarbejdelse af tjeklister
  •   
Indledende møde – fremlæggelse af plan
  •   Spørgeteknikker – Spørg og lyt
  •   Mennesketyper – Ekstrovert/Introvert
  •   Objektivt vidnesbyrd?
  •   Afvigelser, hvornår og hvorfor – hvordan håndteres tvivl?
  •   Auditrapportering, hvordan og til hvem?
  •   Gennemførsel af audits og stressfaktorer
  •   Forbedringsforslag – værdiskabende tiltag
  •   Audits i praksis – praktiske øvelser, rollespil og cases

Udbytte
Kurset giver dig et grundigt kendskab til teknikker og metoder til at udspørge og afdække om kvalitetsstyringssystemet er i overensstemmelse med ISO-standarden. Vi ser på de menneskelige egenskaber hos auditor ligesom du får en række praktiske redskaber. Du bliver præsenteret for flere typer af audits lige som vi fokuserer på identifikation af forbedringer.

Gennemført kursus medfører udstedelse af kursusbeviset Intern Auditor.

Kunderne siger... Her kan du se hvad andre kursister siger om vores kurser


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk