Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Leverandøraudits ISO 9001

Heldags kursus – kl. 9.00 til 16.00

 

Tid og sted:

20. maj 2021 (Hold 137), Vordingborg

 Pris:

pr. deltager kr. 3.195,00 - excl. moms *)

*) Ved tilmelding af 3 eller flere medarbejdere fra
samme virksomhed ydes 10 % rabat pr. deltager.

Tilmelding via mail her – eller ring 56 29 72 36

Kurset henvender sig til:

Virksomhedsledere, chefer og øvrige medarbejdere, som står overfor at planlægge, gennemføre og/eller evaluere leverandøraudits.

Det er vigtigt at vi anvender den afsatte audittid korrekt ved alle leverandørbesøg således at vi får mest ud af besøget hos leverandøren. At vi kontinuerligt holder fokus på de væsentlige områder og at vi får afprøvet - de for os - kritiske processer.

Vi arbejder med leverandøraudit efter en systematisk fremgangsmåde og får redskaber til at gennemføre værdiskabende audits, som giver et retvisende billede af leverandørens performance. Vi gennemgår begreber som outsourcede processer, krav til den ønskede dokumentation og håndtering af afvigelser, observationer samt formidling af auditresultaterne.

Vi tager udgangspunkt i krav og definitioner fra kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001 og auditstandarden ISO 19011. Kurset er meget brugbart og har en praktisk tilgang til leverandøraudits. Kurset kræver ingen forudgående kendskab til ISO-standarderne.

Kursusindhold

Kursisterne får et allround kendskab til:
• Planlægning og forberedelse af leverandøraudits
• Valg af kritiske områder
• Udarbejdelse af tjeklister
• Indledende møde – fremlæggelse af plan
• Spørgeteknikker – Spørg og lyt
• Håndtering af ændringer, afvigelser, dispensationer m.m.
• Dokumentation for overensstemmelse
• Leverandørens egenkontrol
• Sporbarhed og mærkning af varer/ydelser
• Det visuelle indtryk - Orden og ryddelighed - er det væsentligt?
• Leveringssikkerhed og Attention
• Audits i praksis – guide i leverandøraudits, praktiske øvelser og cases

Udbytte

Kurset giver dig redskaber til at planlægge og gennemføre leverandøraudits med succes. Kurset sikrer, at du får viden om væsentlige områder, som skaber værdi at afdække under auditen, ligesom du gennem god forberedelse og gennemførsel af leverandøraudits skaber respekt om dit firma og sikrer viden om dine krav til dine leverandører.
Med dette kursus sikrer du, at tiden hos leverandøren anvendes effektivt ligesom du får enkle og effektive redskaber til at vurdere leverandørens performance under auditbesøget. Du får kendskab til auditteknikker og metoder til at udspørge leverandøren med en professionel og anerkendende tilgang. Du får redskaber til at gennemføre en afsluttende evaluering af leverandørbesøget og formidle resultatet til din ledelse ligesom du får praktiske redskaber, vejledninger m.m. som trænes gennem øvelser således, at redskaberne er direkte anvendelige ved kursets afslutning.

Gennemført kursus medfører udstedelse af kursusbeviset Leverandøraudits ISO 9001.


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

29-09-2020
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

27-10-2020
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk