Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Workshop - Value Stream Mapping (Værdistrømsanalyser)

Tid og sted:

Kl. 9.00 - 15.30
Efter nærmere aftale

Pris:

Efter nærmere aftale afhængig af antal deltagere og location.

Workshoppen henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som skal kortlægge og analysere organisationens arbejdsgange, kortlægge værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter, initiere forslag til omlægninger, nye forretningsgange, ændrede flows i virksomheden m.v. Det anbefales at gennemføre workshops for grupper á 4 - 12 deltagere.


Workshoppens indhold

Kursisterne får et allround kendskab til:
  • Introduktion til Value Stream Mapping - Værdistrømme
  • Anvendelse af symboler
  • Tidtagning og tidssangivelse
  • Systematisk kortlægning
  • Værdiskabende aktiviteter
  • Støtteprocesser
  • Minimering af spildtid
  • Valg af indsatsområder
  • Afprøvning af nye rutiner

Udbytte

Workshoppen giver teknikker, metoder og redskaber, som anvendes når organisationer vil kortlægge arbejdsgange og visualisere værdiskabende aktviteter, støtteprocesser samt identifikation af spildtid og ventetid. Meget praktisk og anvendeligt.

Ring 56 29 72 36 og hør mere...


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk