Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Workshop - Tavlemøder

Tid og sted:

Kl. 9.00 - 15.00
Efter nærmere aftale

Pris:

Efter nærmere aftale afhængig af antal deltagere og location.

Workshoppen henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som fremover skal planlægge, gennemføre og/eller bidrage ved afholdelse af tavlemøder i organisationen. Det anbefales at gennemføre workshops for grupper á 4 - 12 deltagere.


Workshoppens indhold

Kursisterne får et allround kendskab til:
  • Introduktion til tavlemøder
  • Introduktion til OFI - Oppertunities for Improvements

  • Tavlemødets faser
  • Forslag til tavlens indretning
  • Problemformulering, omfang og konsekvenser
  • Årsagsanalyser
  • 5 x Whys
  • Prioritering af løsninger 
  • Valg af løsninger
  • Udførelse af aktiviteter, ejerskab og deadlines
  • Cases og træning

Udbytte

Workshoppen introducerer principperne i tavlemøder, styring af forbedringsforslag, tavlemøders gennemførsel i en fastlagt og effektiv struktur. Der gives konkrete eksempler på LEAN-tavlers opbygning samt redskaber til effektivt at visualisere og arbejde med problemstillingers omfang og konsekvenser for organisationen. Vi arbejder med flere løsningsforslag hvor det vigtigste er at vælge løsningsforslag som skaber det STØRSTE UDBYTTE for organisationen med anvendelse af de MINDSTE RESSOURCER. Meget praktisk og anvendeligt.

Ring 56 29 72 36 og hør mere...


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk