Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Succesfuld implementering af LEAN

nyt og spændende kursus som udbydes i et samarbejde mellem Lasse Ahm Consult og Elgaard & Partners.


Kurset henvender sig til:

Ledere og medarbejdere på alle niveauer som skal forberede, gennemføre og medvirke til at implementere LEAN i en succesfuld forandringsproces i organisationen. Udfordringen ved implementeringen af LEAN er ikke at skabe værktøjerne og beslutte de nye rutiner, men at forandre HOLDNINGER, RUTINER og VANER i organisationen - og det lykkedes kun når vi er vidende om hvordan forandringer implementeres med succes.

Kursets formål og indhold

Kurset har til formål at give medarbejderne indsigt i hvordan man skaber succes med LEAN-kulturen og får hele organisationen med i forandringsprocessen. Alle deltagere bliver introduceret til filosofien bag LEAN samt en række LEAN-værktøjer målrettet virksomhedens branche – uanset om I arbejder i en produktionsvirksomhed eller i arbejder inden for handel og service.

Kurset indledes med en introduktion til filosofien og tankegangen bag LEAN, hvorefter deltagerne præsenteres for og arbejder med udvalgte LEAN-værktøjer, som tilpasses jeres aktuelle branche og virksomhedstype. På kurset arbejdes der desuden med konkrete succesfaktorer for implementeringen af LEAN og andre forandringsprojekter i organisationen, med det formål at sikre, at organisationen skaber den rette LEAN-kultur, værktøjerne udmønter sig i den rette anvendelse, så du derved opnår de ønskede resultater, når I går i gang med at ændre ”hverdagen” i organisationen.
Forudgående kendskab til LEAN og forandringsledelse er ikke nødvendigt.

Undervisningen veksler begge dage mellem præsentation, dialog mellem deltagerne, case-arbejde og feedback/diskussion i plenum.

På kurset arbejdes med:

  • Filosofien bag LEAN - historie og baggrund
  • LEAN som redskab til optimering af lageret, minimering af ventetid samt effektivisering af arbejdsgange
  • Redskaber til kortlægning af organisationens værdiskabende processer, med henblik på øget effektivisering, frigørelse af tid, øget kundetilfredshed, grobund for mersalg eller blot reduktion af de samlede omkostninger.
  • Hvordan det er muligt at arbejde mere effektivt, samtidigt med at det forbliver sjovt at gå på arbejde?
  • Typiske faldgrupper og organisatoriske hurdler som skal overvindes, for at få de ønskede resultater ud af LEAN-værktøjerne
  • Grundlæggende succesfaktorer og ledelsesredskaber for succesfuld implementering af LEAN og tilsvarende forandringsprojekter
  • Praktiske øvelser og cases

 

Undervisere:

LEAN specialist Lasse Michael Ahm, Lasse Ahm Consult
Virksomhedsrådgiver indenfor strategi og forandringsledelse Lars Glasow Carlsen, Elgaard Partners ApS.

Varighed:

2 dage - begge dage kl. 9.00 - 16.00 


Pris:

Ring for pris (afhængig af antal deltagere og kursussted) 

 

Ring 56 29 72 36 og hør mere...


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk