Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Fødevaresikkerhed / HACCP

2 dages kursus – kl. 9.00 til 16.00, begge dage

Tid og sted:
Efter nærmere aftale

Pris
Pris pr. deltager er afhængig af antal deltagere og location
- Ring for pris.

Kurset henvender sig til:
Beslutningstagere og fødevaresikkerhedsansvarlige medarbejdere som har eller overvejer at implementere et fødevaresikkerheds- og kvalitetsstyringssystem i henhold til een eller flere fødevaresikkerhedsstandarder. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til HACCP, fødevare- eller kvalitetsledelsessystemer.

Kursusindhold
Deltagerne får et allround kendskab til:

 • BRC Standardens opbygning i hovedelementer
 • BRC Standardens mange krav – herunder forståelse for fødevaresikkerheds- og kvalitetsmål, politikker samt tolkninger
 • GMP - et princip i alle handlinger
 • CCP‘er
 • PRP‘er
 • HACCP-planer - detaljeringsgrader
 • OPRP-planer
 • Standarder for produktionsområder / produktionsmiljøer
 • Standarder for produktionskontrol
 • Processtyring - krav og dokumentation
 • Personale - uddannelse, krav og dokumentation
 • Forslag til flowdiagrammer
 • Risikoanalyser og risikovurderinger
 • Særlige indsatsområder
 • Opgaver og cases
 •  

Udbytte
Kurset giver kursisten et godt kendskab til BRC Food standarden og til forståelsen for hele HACCP-tankegangen. Kursisten opnår forståelse for BRC Food - Fødevarestandardens intentioner og gør kursisten i stand til at vurdere fordele og ulemper ved at lade organisationen implementere et fødevaresikkerheds- og kvalitetsstyringssystem i henhold til BRC Food. Ligeledes bliver deltagerne i stand til at vurdere, hvilke krav man som kunde kan stille til sine leverandører, som har et certificeret fødevaresikkerheds- og kvalitetsstyringssystem i henhold til BRC Food standarden.


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk