Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Introduktion til ISO 9001:2015

Heldags kursus – kl. 9.00 til 16.00

Tid og sted:
30. marts 2021 (Hold 137), Vordingborg

Pris:
pr. deltager kr. 2.995,00 - excl. moms *)

*) Ved tilmelding af 3 eller flere medarbejdere fra samme virksomhed ydes 10 % rabat pr. deltager.

Tilmelding via mail – eller ring 56 29 72 36

Kurset henvender sig til:

Virksomhedsejere, ledere og øvrige medarbejdere, som står overfor at implementere kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001:2015. 
ISO-standarden ISO 9001 er baseret på syv afsnit af krav, som skal efterleves og vi går i dybden med de mange krav. Du får konkrete værktøjer til interessentanalyser, faktoranalyser og risikovurderinger med hjem i tasken.

Kursusindhold

Kursisterne får god indsigt i:
• Gennemgang af de mange krav i ISO 9001:2015
• De syv afsnit af kravelementer / tolkning og forståelse
• De syv kvalitetsledelsesprincipper 
• Risikobaseret tilgang / Risikovurderinger 
• Handlinger til at behandle risici og muligheder
• Overvågning af mål
• Leverandører - overvågning af disse - samt krav ved outsourcing

 

Udbytte

Kurset giver dig viden, indsigt og redskaber til at planlægge og forberede et kvalitetsledelsessystem som skaber værdi og som lever op til ISO 9001-standarden. Vi drøfter konkrete muligheder og redskaber til at dokumentere kravene.


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk