Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Introduktion til ISO 9001:2015

Heldags kursus – kl. 9.00 til 16.00

Tid og sted:
30. oktober 2017 (Hold 79), Vordingborg
27. februar 2018 (Hold 85), Vordingborg

Pris:

pr. deltager kr. 2.995,00 - excl. moms *)

*) Ved tilmelding af 3 eller flere medarbejdere fra samme virksomhed ydes 10 % rabat pr. deltager.

Tilmelding via mail – eller ring 56 29 72 36

Kurset henvender sig til:

Virksomhedsledere, chefer og øvrige medarbejdere, som står overfor at implementere den nye version af ISO 9001:2015. 
Vi tager udgangspunkt i de nye krav og hvordan disse kan tolkes. Den nye standard er baseret på syv afsnit af krav, som skal efterleves og vi går i dybden med de mange ændrede og nye krav. Du får konkrete værktøjer til interessentanalyser, faktoranalyser og risikovurderinger med hjem i tasken.

Kursusindhold

Kursisterne får god indsigt i:
• Indhold i ISO 9001:2015
• Konkrete ændringer fra ISO 9001:2008 til 9001:2015
• De syv nye afsnit af kravelementer
• De syv kvalitetsledelsesprincipper 
• Risikovurderinger 
• Handlinger til at behandle risici og muligheder
• Overvågning af mål
• Leverandører - overvågning af disse - samt krav ved outsourcing

Udbytte

Kurset giver dig viden, indsigt og redskaber til at planlægge og forberede de ændringer af kvalitetsledelsessystemet som den nye standard kræver. Vi drøfter konkrete muligheder og redskaber til at dokumentere de nye krav. 


Solbakkevej 2

Kurset gennemf�res p� Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2, som ligger I udkanten af Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstr�mmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes p� en l�kker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser

01-02-2018
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-10-2017
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

06-03-2018
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

15-05-2018
Leverandøraudits ISO 9001

10-04-2018
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001


Introduktion til ISO 9001:2015


Innovation AuditorForside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Medarbejdere|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk