Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

DNA... vores vision, mission og leveregler

Lasse Ahm
Ledelse, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, HACCP og fødevarehygiejne
Mine styrker er min kreativitet, faglighed, empati og vedholdenhed, ligesom jeg gennemfører effektiv styring så aftalte deadlines i projekterne overholdes.

Kontakt: +45 56 29 72 36, mobil +45 29 90 90 36 mail: mail@lasseahm.dk


Bettina Bornkessel
Oversættelse og kvalitets- og miljøledelse
Mine styrker er forretningsforståelse, faglighed og engagement. Jeg er en dygtig oversætter og forstår at formidle budskaber på alle niveauer ligesom jeg hurtigt forstår kompleksiteten i arbejdsopgaver. Jeg er praktiker og god til at bevare overblikket.

Kontakt: +45 56 29 72 36, mobil +45 29 90 56 00 mail:adm@lasseahm.dk
 

Dorte Haugaard Christensen
Konsulent, præsentation og salg af softwareløsningen TOPmanager®
Mine styrker er stor faglig indsigt og kendskab til kvalitet- miljø- og arbejdsmiljøstandarderne. Jeg har stor erfaring og ved, hvormeget et vellykket QHSE-system kan lette hverdagen. Jeg er god til at præsentere løsninger med kundens behov og interesse i centrum. 
Kontakt: +45 56 29 72 36, mobil +45 27 84 56 01  mail:salg@lasseahm.dk


Connie Ahm
Administration og bogholderi
Mine styrker er overblik og at holde styr på debet og kredit, likviditet, lovgivning og så har jeg evnen til at lytte. Med en master i ledelse og innovation i rygsækken er jeg god til at se nye muligheder og samtidig vurdere risici og mulige konsekvenser. 

Kontakt: +45 56 29 72 36, mobil +45 29 28 72 36  mail:mail@lasseahm.dk

 

Vision
Det er vores vision, at skabe succesfulde mennesker i succesfulde virksomheder ved at designe, understøtte og implementere succesfulde processer og systemer.
 

Mission
Det er vores mission at vores kunder udvikles, styrkes og opnår den succes de stræber efter.

Vi vil gennem præsentationer, kompetent rådgivning, uddannelse og træning i internationale standarder og Lean-filosofien udbrede viden om disse standarder i den almene bevidsthed, hos beslutningstagere, ledere og medarbejdere og skabe indsigt og forståelse for værdien af, at implementere, vedligeholde og løbende udvikle effektive ledelsessystemer.

Vi vil øge interessen for certificering indenfor vores fagområder i alle kundesegmenter gennem faglig og troværdig interaktion, performance og kommunikation med vores omgivelser.
 

Leveregler i Lasse Ahm Consult 

  1. Vi har konsekvent et oprigtigt ønske om og interesse i, at medvirke til at bringe vores kunder, kolleger og samarbejdspartnere derhen, hvor de gerne vil være. Deres succes og tilfredshed er forudsætningen for opfyldelse af vores fornemmeste mission.

  2. Vi er smilende, imødekommende og søger øjenkontakt i vores interaktion, dialog og kommunikation med vores kunder og samarbejdspartnere – uanset hvilken relation vi har.

  3. Vi er dygtige og faglig kompetente til det vi kan og erkender også, at der er faglige områder, hvor vi ikke er specialister, men vi hjælper meget gerne med den viden og indsigt vi har. 

  4. Vi er opsøgende og henvendende til andre mennesker i vores tale- og kropssprog – uanset hvilke mennesker vi står overfor.

  5. Vi er anerkendende, høflige og hjertelige og udviser respekt for vores medmennesker.

  6. Vi har troen på, at positivitet og hjælpsomhed bidrager til et positivt syn på os som mennesker, vores troværdighed, virksomheden og vores produkter og ydelser.

 

Fagkonsulenterne 

Lasse Michael Ahm
Kvalitets- og miljøledelse, Arbejdsmiljø, HACCP- og fødevarehygiejne, Lean

Jeg er født i Danmark den 7. februar 1964. Er bosat i Sydsjælland og startede efter 25 års praktisk erhvervserfaring mit eget rådgivningsfirma i Vordingborg.

Efter afsluttet Advanced Diploma in Management samt uddannelsen som Emballageteknolog på DTI har jeg videreuddannet mig til Lead Auditor inden for kvalitetsledelse, Lead Auditor inden for miljøledelse samt Lean Administrations Specialist. Senest har jeg i 2016 afsluttet MasterClass i bestyrelsesarbejde og i 2014 afsluttet diplomlederuddannelsen med fokus på HR Management, psykologi, forandringsledelse, forretningsudvikling, strategi samt værdiskabende- og udviklende ledelse.

Jeg har primært været beskæftiget i ordreproducerende virksomheder i reklamebranchen og i virksomheder inden for salg og fremstilling af papir-, kartonnage-, bølgepap- og plastemballager.

Jeg har i de seneste 25 år arbejdet med optimeringsprojekter, kvalitets-, miljø og hygiejneledelse samt HR-området i danske virksomheder.

Jeg har medvirket til og forestået GAP-analyser og certificering efter ISO-standarderne 9001, 13485, 14001, 15378, AS9100C, OHSAS 18001 og ISO 22 000/FSSC 22000 samt BRC FOOD/IOP.

Jeg har et indgående kendskab til kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og hygiejnestyring. Jeg har i de seneste 20 år arbejdet som intern auditor indenfor ISO-standarderne 9001, 13485, 14001, 22000, DS/OHSAS 18001, AS9100D i en række danske virksomheder og har indtil starten af min egen konsulentvirksomhed flere års ledelseserfaring med arbejdet i topledelsen i en større virksomhed – senest med ansvar for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, hygiejnestyringen samt HR-funktionen.

Min teoretiske uddannelse samt min mangeårig erfaring gør det muligt for mig hurtigt og effektivt at rådgive eller overtage ansvaret for kvalitetsarbejdet i en virksomhed – som kompetent rådgiver for topledelsen, for kvalitets- eller miljøchefen eller for en periode at vikariere for denne. Står du i en situation uden kvalitetschef eller er din kvalitets- og miljøchef udstationeret eller sygemeldt i en kortere eller længere periode kan du med fordel gøre brug af min rådgivning og erfaring.

Alle aftaler om opgaveløsninger er baseret på en grundig drøftelse med virksomhedsledelsen om, hvilke resultater der skal opnås, hvorledes opgaven skal gennemføres og hvad virksomheden og jeg skal bidrage med. Afgørende for at samarbejdet opleves som en succes er derfor at opgaverne er forankret hos ledelsen.

I 2008 etablerede jeg Konsulenthuset • Solbakkevej 2. Et skønt sted, hvor jeg i samarbejde med andre konsulenter udvikler aktiviteter inden for LEAN, kvalitetsledelse, miljøledelse, strategi, forretningsudvikling og projekt- og forandringsledelse. Læs her mere om Konsulenthuset • Solbakkevej 2.

Download CV (konsulent) som dpf. 

       Skype: mail@lasseahm.dk eller +4529909036

 

Bettina Bornkessel
Oversættelse og kvalitetsledelse

Jeg er født i Tyskland den 13. februar 1964 og flyttede som 5-årig til Danmark sammen med min familie. Jeg er uddannet erhvervssproglig korrespondent i tysk og engelsk fra handelshøjskolen i København og uddannet Lead Auditor i kvalitetsledelse. 

I København gik jeg på den tyske folkeskole Skt. Petri. Jeg er således opvokset med to sprog og to kulturer.

Jeg interesserer mig for salg og sprog og valgte derfor uddannelsen som to-sproglig korrespondent. Jeg har været beskæftiget i produktions- og handelsvirksomheder og har erfaring med kvalitetsledelse, eksport, salgsfremmende aktiviteter, kundepleje og salgsmesse, ordrekoordinering og indkøb ligesom jeg har arbejdet som salgskonsulent.  I mange år har jeg været tilknyttet forskellige oversættelsesbureauer. Læs mere om mine oversættelsesydelser her.

I 2015 startede jeg i Lasse Ahm Consult som er en del af Konsulenthuset • Solbakkevej 2. Et skønt sted, hvor jeg i samarbejde med Lasse Ahm og andre konsulenter udvikler aktiviteter inden for LEAN, kvalitetsledelse, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, HACCP/ hygiejnestyring, forretningsudvikling og projekt- og forandringsledelse

Erhvervssproglig korrespondent - Engelsk/Tysk
Lead Auditor Kvalitetsledelse - ISO 9001, feicon ApS -  (download certifikat)
Intern Auditor - ISO 9001, Lasse Ahm Consult - (download certifikat) 

    

 Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk