Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

ISO 14 001:2015 - Miljøledelse

Heldags kursus – kl. 9.00 til 16.00

Tid og sted:
Efter nærmere aftale

Pris:
Efter nærmere aftale (afhængig af antal deltagere og lokation)

Kurset henvender sig til:

Virksomhedsledere, chefer og øvrige medarbejdere, som står overfor at implementere den nye version af ISO 14 001:2015. Vi tager udgangspunkt i de nye krav og hvordan disse tolkes. Den nye standard er baseret på syv afsnit af krav som skal efterleves og vi går i dybden med de mange ændrede og nye krav.

Kursusindhold

Kursisterne får god indsigt i:

  • Indhold i ISO 14 001:2015
  • Konkrete ændringer fra ISO 14 001:2004 til 14 001:2015
  • De syv nye afsnit af kravelementer
  • Interne / eksterne forhold
  • Interessentanalyser
  • Risikovurderinger 
  • Handlinger til at behandle risici og muligheder
  • Ændrede krav til kommunikation
  • Overvågning af miljøperformance

 

Udbytte

Kurset giver dig viden, indsigt og redskaber til at planlægge og forberede de ændringer af miljøledelsessystemet som den nye standard kræver. Vi drøfter konkrete muligheder og redskaber til at dokumentere de nye krav. 


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk