Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

Dagskursus – kl. 9.00 til 16.00

Tid og sted:
Efter nærmere aftale

Pris
Pris pr. deltager er afhængig af antal deltagere og location
- Ring for pris.

Kurset henvender sig til:
Ledere og medarbejdere i kvalitetsafdelinger, procesoperatører samt andre personer, som har behov for at forstå og arbejde med proceskapabilitet. Vi arbejder med forståelse for udsving i produktionen samt gennemgår principperne for Cp (Process Capability), Cpk (Process Capability Index) og AQL (Acceptance Quality Limit). Fokusområderne er særlig relevante for producenter, hvor masseproduktion, toleranceudsving og batchstørrelser er relevante. 

Kursusindhold
Deltagerne får et allround kendskab til:

  • Introduktion til proceskapabilitet 
  • Stabilitet, variation og forudsigelighed
  • De 5 M'er; Metode, Maskine, Materiale, Mennesket og Miljøet
  • SPC - Stikprøveudtagning
  • CP – Process Capability
  • Cpk – Process Capability Index
  • AQL – Acceptance Quality Limit  

Udbytte
Kurset giver kursisten et godt kendskab til forståelde for beregning af udsving i produktionen af emner. Kursisten opnår forståelse for proceskapabilitet, internationalt anerkendte begreber som CP, Cpk og AQL og gør kursisten i stand til at vurdere betydningen af værdierne omkring beregning af kapabilitet. Ligeledes bliver deltagerne i stand til at vurdere, hvilke krav man som kunde kan stille til sine leverandører, når virksomheden ønsker at stille krav om produktion inden for fastlagte kapabilitetsgrænsen.

 


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk