Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Boost din virksomhed!

Sæt ind på flere fronter på én gang og boost din virksomhed. Lasse Ahm Consult har i samarbejde med Elgaard Partners ApS succes med at udrulle projekter som sætter medarbejderne i stand til at optimere virksomheden og yde deres ypperste.

Vi sætter ind og effektivisere den daglige drift gennem:

  1. Implementering af LEAN – optimering af eksisterende forretningsgange
  2. Procesudvikling – herunder optimering af selve produkt- og procesudviklingsforløbet
  3. Salgsudvikling
  4. Kommunikation – herunder intern informationsdeling
  5. Leder- og medarbejderudvikling
  6. Forventningsafstemning
  7. Individuelle coachingsforløb
  8. Implementering af kort- og langsigtede strategier.

Vi sætter ind med en kombination af effektiviseringsværktøjer, som understøtter hinanden og medarbejderne oplever et fantastisk, men også krævende boost, hvor resultaterne kan aflæses direkte på bundlinjen.

 

Forløbet...

Projektforløbet starter med en foranalyser, hvor resultaterne præsenteres for ledelsen, hvorefter den egentlige implementeringsplan fastlægges. Vi siger tingene som vi ser dem og det kan erfaringsmæssigt både gøre ondt og virke skræmmende. Vi skaber forandringer i samarbejde med ledelsen og igangsætter et boost i effektiviteten af virksomhedens daglige drift og af salget ligesom vi viser nye veje til effektivisering af virksomheden.

Projektet drives af 2 konsulenter med hver deres spidskompetencer og projektforløbet vil eventuelt blive suppleret med øvrige specialkompetencer, hvis dette skønnes nødvendigt.

 

Prisen...

Projektrammen er oftest mellem kr. 250.000-750.000,- mens gevindsten for kunden er langt større.
Prisen er naturligvis afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Det er bemærkelsesværdigt, at virksomhedsledelsen hurtigt høster en række økonomiske gevinster direkte under selve projektimplementeringen, men den store økonomiske gevinst kommer oftest i den følgende periode forårsaget af en ny og anderledes tankegang hos ledelse og medarbejdere. 

 

Indsatsområder

I projekterne skruer vi blandt andet op og ned - afhængig af indsatsområderne -for :

LEAN – værdistrømsanalyser, driftsstyring og tavlemøder
SALG – prioritering af kunder, salgsteknik, forventningsafstemning
UDVIKLING – innovation på kanten af eksisterende produkter
KOMMUNIKATION – intern informationsdeling, ejerskab og struktur
FORVENTNINGSAFSTEMNING – Undgå misforståelser, afklaring af roller og jobfunktioner
COACHING – personlige barrierer for at nå målene, profilanalyser
STRATEGI – Strategiske markedsmål og handlingsplaner for at nå dertil på kort og lang sigt.

 

Konsulenterne

Konsulenterne som leder projekterne er rådgivere fra Lasse Ahm Consult og Elgaard Partners ApS. Alle aktører har stor praktisk erfaring med løsninger indenfor netop deres virkefelt og konsulenterne har god teoretisk ballast fra ind- og udland.

Det forventede udbytte og konsulenternes løbende afrapportering aftales nøje med virksomhedens ledelse inden implementeringen.


Lad os sammen booste din virksomhed!Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Medarbejdere|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk